Vita Sana natuurgeneeskunde


De Therapeut


Ik ben Lizette van der Meij, gehuwd, moeder van 3 kinderen. Ik heet u welkom in mijn praktijk, waar ik met veel liefde en inzet cliënten behandel met natuurgeneeskundige therapieën.

 

Ruim 20 jaar geleden kwam ik door een persoonlijke situatie in aanraking met natuurgeneeskunde. Dit was voor mij het begin van een kennismaking met een wereld vol nieuwe inzichten en kennis, die mij heeft geïnspireerd tot het volgen van de 4-jarige opleiding tot gezondheidstherapeut /natuurgeneeskundig therapeut aan de Europese Academie te Maastricht. LEES HIER MEER


Visie


In de natuurgeneeskunde gaat men uit van de eenheid van lichaam en geest. Wat in het lichaam gebeurt beïnvloedt de geest en omgekeerd.

 

Ieder mens is uniek en wordt beïnvloed door erfelijke factoren, consitutie, temperament (aangeboren kenmerken), expositie (omgevingsfactoren). Niet iedereen reageert hetzelfde op bijvoorbeeld een gebeurtenis en zal deze anders verwerken wat zich kan uiten in zeer uiteenlopende klachten.

 

Het is om die reden dat in de natuurgeneeskunde de “zieke” en niet de “ziekte wordt behandeld. LEES HIER MEER


Tarieven en vergoeding


Als gediplomeerd natuurgeneeskundig therapeut ben ik aangesloten bij de beroepsvereniging VBAG.

 

Op basis van gemaakte afspraken tussen VBAG en de ziektekostenverzekeraars wordt de behandeling geheel of gedeeltelijk vergoed.

Neem voor de zekerheid vooraf contact op met uw ziektekostenverzekeraar of kijk zelf in de polisvoorwaarden of u in aanmerking komt voor vergoeding. LEES HIER MEER